Internationell entreprenad - Så lönsamt är det

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka lönsamheten vid internationella upphandlingar med avseende på tid, kostnad eller kvalitet. Undersökningen utgår från teorin kring resurstriangeln där någon av de tre parametrarna antas bli drivande för genomförande av internationell handel. Då en internationell upphandling förkastas kan det antas bero på ytterligare faktorer såsom kommunikation, merarbete och arbetsmiljö. Dessa aspekter skall behandlas i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)