Stabilitet av homocysteinproverPreanalytisk hantering före mätning på Siemens Immulite Xpi 2000 plattform i relation till hemoglobinvärden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Moa Nilsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)