Preoperativ huddesinfektion med klorhexidin-alkohol jämfört med jodbaserat medel med och utan alkohol vid ren och ren kontaminerad kirurgi : - En metaanalys.

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)