Managing Shared Value in Multinational Corporations - A multiple case study on three major food companies and their CSV management in the context of global food loss and waste

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)