Modernismens inre tragik: en ekokritisk studie i Harry Martinsons prosa 1932-1940

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: En karakteristik över Harry Martinsons författarskap. Idéer som korsas. Idéer som lever kvar. Vad hände med den framtidsoptimistiske värdsnomaden, som blev den förbittrade bakåtsträvaren Holger Tideman? Och vad handlar Nässlorna blomma egentligen om?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)