Ögonblick av närvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Sammanfattning: Mitt arbete handlar om närvaro, jag har genom olika arbetsmetoder virkat objekt som kapslat in min upplevelse av de ögonblicken.Virkningarnas gråblå monokroma nyanser skapar en underliggande ton av skörhet. Den svaga vibrationen balanseras av garnets öglor som låser varandra och bildar ett starkt sammanhållet material. Garnet har jag färgat i naturlig indigo; i processen kan jag skapa skiftningar och djup i materialet. Jag har valt blå för att färgen har två ansikten, den är lugnande men för mycket av den kan också göra oss otrygga.Min utgångspunkt för arbetet har varit att belysa handarbetets positiva påverkan på psyket i relation till en samhällsepidemi av psykisk ohälsa bland framförallt kvinnor.Arbetet har också kommit att berätta om virkningens historia. Den sträcker sig över två sekel. Fingrarna, pungen, spetsen och duken kopplar alla an till det kvinnligt kodade språk som vuxit fram ur damtidningskulturen.Jag har valt att att låta objekten förbli ofullständiga och obrukbara för att i det glapp som uppstår då något upphör att vara logiskt skapa en slags poesi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)