Dikotiska lyssningstester :  En mätmetod i testbatteriet för utredning av centrala auditiva störningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsoakademin;

Författare: Sandra Bogren; Kristine Nilsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)