Om och om igen : Speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet, dess möjligheter och utmaningar. I studien studeras tre olika läsinterventioner. Syftet var att söka efter gemnesamma teman i speciallärarnas erfarenheter av att arbeta med interventionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)