Polismans laga befogenhet att skjuta : förhållandet till tredje man i teorin och i praktiken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Adolf Moberg Oleszkiewicz; [2014]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)