Spegelträning som arbetsterapeutisk intervention efter handskada en fallstudie

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Spegelträning är en ny och relativt oprövad metod för behandling av handskadade patienter. Behandlingen ger en illusion av funktion i en icke fungerande hand och metoden baseras på forskning om hjärnans plastiska förmåga som gör att kroppsuppfattningen snabbt kan förändras. Studien gjordes som en fallstudie och beskriver spegelträning som arbetsterapeutisk intervention på en patient med handskada. Patienten tränade med spegel i sex veckor. Handfunktion och aktivitetsförmåga före respektive efter behandlingsperioden jämfördes. I studien ingår även patientens upplevelse av spegelträning som behandlingsmetod. Efter träningsperioden var den subjektiva handfunktionen bättre samt aktivitetsförmågan utifrån COPM-bedömning. Konklusionen blev att spegelträning kan bidra till att förbättra aktivitetsutförandet hos en patient med handskada.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)