Den misstänktes rätt till insyn i förundersökningen - Equality of Arms in preliminary investigations within the scope of European Convention on Human Rights.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)