MAN BLIR INTE HÅRDROCKARE, MAN FÖDS TILL DET - Femininitet och maskulinitet bland kvinnliga hårdrocksmusiker i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Alf-tore Tyft; [2019-11-08]

Nyckelord: hårdrock; heavy metal; maskulinitet; femininitet; performativitet;

Sammanfattning: Metod och material: Kvalitativa intervjuerHuvudresultat: Studiens primära resultat är att informanterna inte betraktar hårdrockensmaskulinitet som manligt. Det musikaliska uttrycket passar dem för att energin,kraften och laissez faire-traditionen som utmärker genren passar deras personligheteroch smak. Framförandet på scen ger deltagarna glädje, självförtroende och engemenskap.Informanterna gör både klassisk/respektabel och alternativ femininitet när det gällerklädstil och andra yttre attribut. Att ta plats, att låtsas vara ond på samma sätt sommännen inom scenen gör kan bäst beskrivas som kvinnlig maskulinitet. Uppsatsen visaratt det finns skäl att tänka om gällande vilka av hårdrockens attribut som nödvändigtvisbör klassas som ”maskulina”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)