Den Skrämmande Övertygelsen : Hybris och övermod som teman och motiv i tre skräckberättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning: Den här uppsatsen analyserar användandet av hybris som tema och motiv i tre olika skräckberättelser, Mary Shelleys Frankenstein (1818) och H.P. Lovecrafts två noveller ”The Other Gods” (1933) respektive ”From Beyond” (1934). De tre berättelserna använder alla hybris som tema och berättartekniskt verktyg för att på liknande vis gestalta karaktärer och skräck på ett sätt som blir mer specifikt för skräck som genre. Sett utifrån en klassisk syn på begreppet man kan finna i bland annat myten om Ikaros och Noël Carrolls mer moderna begrepp under namnet ”overreacher plot” som här kan länkas till hybris-begreppet, tillsammans med andra källor, lyfter uppsatsen exempel på hur hybris är en återkommande och viktig faktor för skräcken i berättelserna. Detta trots att ett sekel skiljer Shelleys och Lovecrafts verk åt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)