USA som medlare En fallstudie i konflikten mellan Israel och Palestina från och med 1991

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Konflikten mellan Israel och Palestina är en konflikt som har visat sig vara extremt svårlöst och komplex. Ett antal olika utomstående parter har sedan konfliktens början verkat för fred i området. USA har sedan början av 1990-talet agerat som den huvudsakliga medlaren i konflikten. Den amerikanska medlingsstrategin har förändrats med årens gång och har mött såväl bra som dålig kritik. Problem som uppstått utanför den amerikanska kontrollen är en stor opposition mot en fredlig lösning i det konfliktdrabbade området, både hos israelerna och hos palestinierna. I följande uppsats presenteras problematiken med den amerikanska medlingen som en konfliktlösning. Peter Wallensteens teori gällande medling och inblandning av tredje part i en konflikt presenteras och knyts an till i uppsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)