Spegel, spegel på väggen där: Tv:s presentation av utseendet i de program ungdomar ser på

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie behandlar frågor om media, ideal och ungdomar. Media har stor
betydelse i dagens samhälle och förmedlar bilder av utseendet som skapar
olika ideal. Ungdomar är mer mottagliga för dessa ideal eftersom de
befinner sig i en period i livet när de försöker finna sin egen stil.
Syftet med studien var att undersöka hur tv presenterar utseendet i de tv-
program som ungdomar tittade på. Vi genomförde en mindre enkätundersökning
som visade att ungdomarna såg mest på tv-programmen Idol 2005, Vänner och
OC. Dessa program analyserades utifrån kategorierna handling, utseende och
kläder. I studien ingår även forskning och teorier om media, kroppsideal,
ungdomar, tv-vanor och påverkan. De program vi analyserade handlade inte
specifikt om utseendet men resultatet visade att det fanns vissa rådande
ideal om hur tjejer och killar bör se ut.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)