Att arbeta inom socialtjänstens försörjningsstöd : -en kvalitativ studie av arbetsförhållanden, stress och klientarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Kristina Kuyumcuoglu; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)