Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. Syftet med denna studie var därför att utforska hur en utvald grupp ungdomar resonerar kring matvanor och matval gällande förändring, påverkan och vad de väljer att visa upp i ett forskningsprojekt. Semistrukturerade intervjuer användes som metod med deltagarnas egentagna fotografier som stimuli. Ungdomarna menade att deras höga konsumtion av sötsaker beror på att servicebutiker och snabbmatsrestauranger är det som finns i den omgivande miljön och att de blir frestade när de ser vänner köpa eller konsumera sötsaker. En intressant upptäckt var att när ungdomarna fotograferade sitt matintag så påverkades dels deras val av mat och dels deras medvetenhet kring de egna matvanorna. Fotograferingen fungerade således som en motivation till förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)