Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker i vilken omfattning processen och resultatet av framtagandet av Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030 inkluderat samiska aktörer och intressen. Analysen är baserad på strategidokumentet och ett antal semistrukturerade intervjuer med nyckelaktörer. Slutsatsen är att samiska aktörer har haft bristfälliga förutsättningar att influera strategin, och att den därför inte rättvist representerar samiska intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)