Ny uppdatering tillgänglig! Synen på jämställdhet inom IT-branschen. : Ny uppdatering tillgänglig! Synen på jämställdhet inom IT-branschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Martin Fogelberg; Ali Rezai; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)