Översättning av självutvecklat skriptspråk till Lua i spelmotor.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/InformationskodningLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Jimmy Rönn; [2012]

Nyckelord: Lua; Skriptspråk; Spelmotor; Översättning;

Sammanfattning: I dagens växande spelindustri är det vanligt att abstrahera ut delar av kodbasen till ett så kallat skriptspråk. Genom dennaskriptdel är det vanligt att det programmeras "in-game"-nära handlingar som kan utvecklas av rena skriptare istället förprogrammerare som istället kan koncentrera sig på att utveckla själva spelmotorn. Det finns en uppsjö av olika skriptspråksom alla har sina för- och nackdelar. Ett av de mest kända språken inom spelindustrin än Lua.  Paradox Interactive har själva utvecklat ett eget skriptspråk som de använder. Deras önskemål var att undersöka hurvida detär möjligt att idag använda Lua istället. I detta examensarbete utvecklas det en prototyp som visar att det är möjligt attöversätta skripten i Paradox Interactives spel Europa Universalis 3 till skript som istället exekveras med skriptspråket Lua. Rapporten går igenom hur det nuvarande språket fungerar, vad Luas grundläggande byggstenar är och slutligen huröversättningen gick till. Rapporten avslutas med en jämförelse av de olika skriptsystemen där exekveringstider mäts upp ochen diskussion kring resultatet och eventuella förbättringar behandlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)