Är den positiva redovisningsteorin användbar? : En kvantitativ studie som testar giltigheten av de tre hypoteserna grundade i positiv redovisningsteori på svenska börsnoterade företag i industribranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)