Kreatin som ergogent kosttillskott - En undersökning av attityder och kunskaper hos användare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Kreatin är ett av de mest använda prestationshöjande kosttillskotten. Kreatin är en kväveinnehållande molekyl som är av stor vikt vid omvandlingen av kroppens lagrade energi till rörelseenergi. När molekylen har en fosfatgrupp bunden till sig kallas den kreatinfosfat. I handeln finns olika typer av syntetiskt framställt kreatin att köpa som kosttillskott, varvid den vanligaste är kreatinmonohydrat. Kreatintillskotten tillför extra kreatin till musklerna, vilket bidrar med snabbare energiutvinning vid kortare explosiva arbeten, såsom exempelvis styrketräning och kortdistanslöpning.Syftet med rapporten är att undersöka hur kunskapen om och attityderna till kosttillskottet kreatin kan se ut hos tränande individer som använder, eller har använt sig av detta kosttillskott. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. Populationen som undersöktes var tränande individer som använder, eller har använt sig av kreatin som kosttillskott. Urvalet skedde genom en snöbollsmetod, så att en användare tipsade om fler användare och så vidare. Tio intervjuer utfördes, under vilka respondenterna fick svara på frågor om hur deras användande och inställningar till kreatin ser ut. Analysen skedde genom att granska respondenternas svar och sedan tolka vilka olika typer av funderingar och åsikter som förekom.Resultatet visade att det kan finnas både positiva och negativa attityder till kreatinsupplementering. Attityderna visade sig genom individernas åsikter och funderingar gällande fortsatt supplementering, och grundade sig på bland annat upplevda resultat och/eller biverkningar. Angående hur kunskapen kan se ut, så visade resultatet att denna kan variera stort mellan olika individer, från individer som kemiskt kan förklara ämnets funktioner till individer som helt saknar kunskaper. Flera respondenter med positiv attityd och kunskaper om kreatin använde kosttillskottet regelbundet medan respondenter med negativ attityd oberoende av innehavande kunskaper hade avbrutit supplementeringen. Det fanns dock även undantag där respondenten trots negativ attityd och bristande kunskaper fortsätter inta kosttillskottet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)