Cookies eller integritet - vad prioriteras högst? En studie om hur de som spenderar mest tid på internet agerar i relation till deras medvetenhet kring hur cookies påverkar deras integritet

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Anton Pärmerhed; Anton Jelvegård; Emil Larsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)