Ska jag ta portföljen med mig? En visuell analys av budskapet i Roy Anderssons reklamfilm "Flygplanet"

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Meningen med arbetet har varit att undersöka hur Roy Andersson använder sig av tablå, narrativ och form för att förmedla budskapet i reklamfilmen Flygplanet. Detta har undersökts genom frågeställningarna: ”Hur använder Roy Andersson sig av tablå, narrativ och form för att visualisera budskapet ”Nu kan alla teckna fallskärmsavtal” i reklamfilmen Flygplanet?” och ”Hur kan den då rådande historiska och sociala kontexten påverka förståelsen av reklamfilmen Flygplanet?”. Materialet har analyserats genom en narrativ analys, visuell analys, samt en filmanalys. Studien resulterade i slutsatsen att Roy Andersson använt sig av repetition av händelser i narrativet, kontraster som en formmässig funktion, samt tablå för att visa skillnader mellan sociala grupper i samhället och hur de behandlas. Genom att sätta både Roy Andersson och reklamfilmen i sin historiska kontext har det även möjliggjort att tolka filmen ur ett socialt och ekonomiskt sammanhang. Detta ledde till slutsatsen att Roy Andersson, i filmen, även kritiserar nedmonteringen av den svenska sociala välfärden, vilket gör att man kan konstatera att inte bara ett budskap förmedlas i Flygplanet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)