Vägprojektering med Novapoint och AutoCAD Civil 3D

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Johan Olsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport redovisar mitt examensarbete som gick ut på att jämföra två konkurrerande programvaror som används av vägprojektörer. De två jämförda är Novapoint Väg Prof och AutoCAD Civil 3D. Detta gjordes genom att projekteringen av ett av Tyréns avslutade uppdrag återskapades. På så sätt kunde deras funktioner utforskas och jämföras. Båda visade sig ha många likheter men även en hel del olikheter, t ex var Novapoint mer användbart vid projektering på obebyggdmark. Civil 3D var däremot att föredra vid ombyggnationer. Till slut blev ändå Novapoint den rekommenderade eftersom arbetet skulle vara inriktat på projektering av nya vägar. Till sist ges några kommentarer på de relaterade kurserna på min utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)