Of the dead, speak only good : En topikanalys av läkarnekrologer i Dagens Nyheter utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Meja Uhlander; [2019]

Nyckelord: Nekrolog;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)