Bakterietillväxt på uppdukningsbord över totalt 12 timmar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter av vårdskador varje år. Postoperativ sårinfektion är en vårdskada som medför lidande och omfattande kostnader för hälso- och sjukvården. Samtidigt råder det stor personal- och tidsbrist inom operationssjukvården. Syfte: Undersöka förekomst av bakterietillväxt på uppdukningsbord över totalt 12 timmar. Metod: En jämförande observationsstudie med kvantitativ ansats genomfördes. Vid tre tillfällen togs bakterieodlingar på 2 uppdukningsbord efter 0,4,8 och 12 timmar på det ena bordet och efter 0 och 12 timmar på det andra. Resultat: Odlingssvaren visade ingen bakterietillväxt på något av borden under de 12 timmarna. Konklusion: Möjligheten att duka upp instrumenten inför en operation i ett lugnt skede som kvällen innan kan bespara verksamheten tid och pengar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)