Företagskultur : ett svårmanövrerat styrmedel

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Sofi Gunnarsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)