Annons-webbsida byggt på Spring, Hibernate och Dwr i Java

Detta är en M1-uppsats från

Författare: Robert Hjelmberg; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med den här rapporten är att få insyn till hur man löser de mer avancerade problem som uppstår när man gör en komplex hemsida. Rapporten går igenom kundens kravspecifikation och mina egna tankar kring hur det hela ska fungera. Därefter ges en genomgång av använd arkitektur,problem,lösningar till problem och skalning. Till sist avslutar jag med mina rekommenderade implementationer för framtiden.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)