Ungdomars upplevelser när en förälder lever med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: inom de närmsta 10 åren beräknas över 100 000 personer per år insjukna i cancer i Sverige, utifrån statistiken går det därför att anta att fler ungdomar kommer leva med en cancersjuk förälder. Ungdomar kan påverkas med långvariga psykiska, fysiska och sociala problem som påverkar deras livskvalité. Syfte: beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder. Metod: uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie med en integrerad analys. Urvalet bestod av nio artiklar. Resultat: resultatet resulterade i fem teman: ‘Ungdomars känslor’, ‘Förändringar i livet’, ‘Ungdomars upplevelser av deras behov’, ‘Personlig utveckling’ och ‘Hantering av cancerupplevelsen’. Slutsats: en förälders cancerdiagnos påverkar ungdomen på olika sätt, därför är det viktigt som sjuksköterska att vara medveten om ungdomars upplevelser för att kunna bemöta deras behov och funderingar, men även kunna bidra med förståelse och hjälp i hanteringen av upplevelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)