Upplevelser av att leva med matmissbruk: en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Att leva med ett matmissbruk innebär inte enbart fysiskt lidande utan
påverkar personens hela känsloliv och relationerna till andra. Syftet med
denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva
med ett matmissbruk. Vår studie baserades på åtta vetenskapliga artiklar,
analyserade med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av
analysen blev fem kategorier: (1) Att inte vara ensam om problemet och
komma till insikt (2) Att matmissbruket leder till känslor av skuld och
skam, (3) Att ha och inte ha kontroll över problemet, (4) Att känslor
bedövas med livsmedel som ibland kräks upp och (5) Att ha en dålig
självbild och förneka sitt matmissbruk. Analysresultatet visade att
personerna bar på en mängd, för dem, svårhanterliga känslor och en dålig
självbild. Personerna kände känslor av skuld för att de inte hade kontroll
över sitt ätande. Matmissbruket ledde också till att relationerna till
andra människor påverkades. Personer med ett matmissbruk behöver ett mer
holistiskt stöd av sjukvårdspersonal än endast det medicinska.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)