Effektivaste sättet för viktminskning hos kvinnor under postpartum perioden; kost, motion eller båda? : En litteraturöversikt evidensgraderad genom GRADE.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Anna Larsson; Maria Paulsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)