En social handling utan interaktion : En studie av onlinedejting

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Dejting har förändrats mycket under de senaste åren. Det som tidigare bestod av fysiska möten har ersatts av bland annat internetdejting och dejting via mobilappar. Det är av sociologisk stor vikt att undersöka huruvida kontaktskapandet inom dejtingvärlden ser ut idag. Studien som presenterats nedan har specifikt valt att undersöka eventuella likheter mellan beteenden som sker inom online och offline inom dejtingvärlden. Offlinebeteendet refereras i denna studie till en tidigare forskning som redogör för personers antal sexpartners som de har haft under en livstid vars resultat visar på en bred positiv snedfördelning. Beteendet som sker online i studien syftar till att undersöka ivägskickade flirtar på dejtingsidan Qruiser. Det unika med flirtar på Qruiser är att personen som flirten skickas iväg till inte blir medveten om detta försök till kontakt förrän hen själv har fattat tycka för samma person och flirtat tillbaka. Flirtprocessen online utmanar därmed traditionell handlingsteori som menar på att en social handling endast uppstår vid en interaktion med andra, vilket inte uppenbart i detta sammanhang. Det är intressant att se huruvida fördelningen av detta resultat efterliknar den breda svansen av en positiv snedfördelning som antal sexuella partners under en livstid redovisar i tidigare forskning. Resultatet visar att den breda svansen av en positiv snedfördelning återfinns och därmed blir studiens resultat ytterst anmärkningsvärt. Det blir även sociologisk intressant då det verkar finnas en social handling utan interaktion som följer den sociala handlingen med interaktion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)