Idrott, rörelse och funktionshindrade barn : Idrotten och rörelsen betydelse för funktionshindrade

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Författare: Petter Haara; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)