Betydelsen av kön och tumörlokalisation för minne och inlärning. En jämförelse mellan patienter och friska kontroller.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Louise Edelberg; Fredrika Jensen; [2019-10-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan visuell och verbal inlärnings- och minnesförmåga hos en frisk kontrollgrupp samt en patientgrupp med temporalt lokaliserade hjärntumörer. I studien undersöktes också om kön och tumörlokalisation påverkar dessa förmågor. Data från 37 patienter med temporalt lokaliserade hjärntumörer jämfördes med data från 51 friska individer. Analyserna utgick från deltagarnas resultat i Brief Visuospatial Memory Test-Revised och Rey Auditory Verbal Learning Test. Ingen korrelation påvisades mellan förmågorna, något som begrundas i diskussionen. Resultaten visade också att män med vänstersidiga tumörer fick större verbala nedsättningar än kvinnor med motsvarande tumörlokalisation. Vidare gav vänstersidiga tumörer en mer bilateral nedsättning än högersidiga, med både verbal och visuell påverkan. Avslutningsvis diskuteras testens normering i förhållande till kontrollgruppens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)