"Man blir ju handikappad om man inte kan använda sig av internet." - En kvalitativ undersökning av äldres upplevelse av hinder med användningen av internet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Emma Kandelid; Matilda Stålberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)