Analys, design och konstruktion av en prototyp för hantering av elevdata

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Författare: Tommy Säll; [2002]

Nyckelord: C#; Systemutveckling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)