Kvinnorna sätter HÅRT MOT HÅRT på ledarsidorna - En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Purpose: The main purpose of this study is to determine if gender-typing occurs in theeditorial pages of five of Sweden’s biggest daily newspapers on two levels; thecomposition of the editorial desk and the subjects which male and female editorialjournalists write about.Method: Quantitative content analysis.Procedure: We have used Moss Kanter’s theory about gender-typing and LöfgrenNilsson’s theory about hard subjects that are traditionally covered by male journalistsand soft subjects that are traditionally covered by female journalists to analyse 177editorial articles from Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet andGöteborgs-Posten.Results: Gender-typing does not occur in the editorial pages of analysed newspapers,neither in the composition of the editorial desk nor in the subjects which male andfemale journalists write about. However, we found strong tendencies that women stillcover more of

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)