Varför jobba gratis? : -eget val eller tvång?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Christina Eriksson; [2010]

Nyckelord: kock; gratisarbete; identitet; oskrivna regler;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att försöka förklara vad som ligger bakom fenomenet att kockar vilka arbetar på restaurang med stjärna i Guide Michelin arbetar mycket gratis. Studien avser ge svar på om detta sker av eget val eller genom tvång. 4 kockar har i denna kvalitativa studie intervjuats i syfte att ta del av deras egna upplevelser och subjektiva åsikter rörande fenomenet. Studiens resultat tyder på att yrket har en stark identitetskapade effekt och att dessa kockar har en hög känsla för det egna arbetet. Att vara kock är mer än ett yrke, det är en livsstil. Intervjupersonerna beskriver vidare att de kan välja att acceptera att jobba gratis eller ej. Dessa val är dock i realiteten skenbart fria val vilka begränsas av fältets doxa. Slutsatsen som dras i denna studie är att då skiljelinjen mellan yrkesliv och privatliv delvis suddats ut blir det viktigare att det arbete som utförs är representativt för dessa kockar, att det är deras stil. Paradoxalt leder detta till att de jobbar utöver ordinarie arbetstid för att säkerställa detta. Detta kombinerat med de oskrivna regler som finns inom fältet leder till att dessa kockar jobbar mycket gratis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)