Sömnstörda patienter på Intensivvårdsavdelning : Fysiologiska och psykologiska aspekter av störd sömn

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)