Tweenies som modekonsumenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Detta är en studie inom ämnet marknadsföring. Studien har undersökt vilka faktorer som påverkar tweenies d v s barn i åldersgruppen 9 -13 år i deras modekonsumtion, vilka skillnader det finns mellan hur modeintresserade och icke modeintresserade tweenies påverkas när de konsumerar mode samt vilka skillnader det finns mellan hur tweenies och deras föräldrar upplever att tweenies påverkas av olika faktorer i sin modekonsumtion. Undersökningen har genomförts i formen av en enkätstudie på tre olika låg- och mellanstadieskolor i Uppsala och Stockholm. Studien har visat att referensgrupper och speciellt vänner har stark påverkan på tweenies när de konsumerar mode, att modeintresserade tweenies generellt lättare påverkas av influenser utanför familjen samt att föräldrar och tweenies är samstämmiga i sin syn på vilka faktorer som påverkar tweenies. Studien visar att företag bör använda den typen av marknadskommunikation som tar vara på vänpåverkan när de har tweenies som målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)