Behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte : I ljuset av GDPR och ePrivacy-förordningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Fredrik Eråker; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)