Svordomar är kraftuttryck : En språkvetenskaplig undersökning om hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Annika Englin; [2015]

Nyckelord: svordomar; fult språk; tabu; kraftuttryck;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige. Metoden i denna uppsats är en datainsamling som sker genom en kvalitativ enkätundersökning där studenter på en högskola i Mellansverige besvarar ett antal frågor om svordomar. Deras kön, ålder och program/kurs tas i beaktning så att det går att dela upp data och gå djupare bland annat för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors svar. Resultatet redovisas kvantitativt. Det var 32 stycken studenter som fyllde i enkäten vid högskolan i Mellansverige. 10 stycken var män och 22 stycken var kvinnor. Resultatet visar att studenterna tycker att svordomar är okej och de använder alla svordomar i tal och många också i text. Den vanligaste svordomen i tal var Fan och Jävlar för både män och kvinnor och det var samma i text. Studenterna använder mest svordomar som kraftuttryck för att visa känslor när de är arga, har ont och är irriterade. De svordomar både männen och kvinnorna ansåg var värst var enligt alfabetisk ordning: Cunt, Fitta, Hora, Kuk och Slyna, de fem orden rangordnades i toppen men det skilde sig i vilken ordning orden hamnade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)