Att vara mamma och sjuk i bröstcancer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Michaela Dellenmark Blom; [2009-03-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoängOmvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN10

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)