Experimentell musik : Sammansättningar, översättningar och virtualitet

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Författare: Adam Eriksson; [2020]

Nyckelord: experimentell musik; komposition;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)