Vid första ögonkastet : Bedöms tatuerade annorlunda?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Sara-pia Östman; [2017]

Nyckelord: Tatueringar; Perception; Personlighet; Stigmatisering;

Sammanfattning: Människor har länge burit tatueringar men av olika skäl. Tatueringar har ofta förknippats med sjöfarare, kriminella och framför allt män. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida en man respektive kvinna uppfattas olika beroende på om de är tatuerade eller inte. Detta gjordes genom att manipulera bilder på en tatuerad man respektive kvinna som bildade fyra varianter av enkäter. De 237 deltagarna var studenter på en högskola i Mellansverige. I enkäten fick de skatta personen på 19 attribut, ett Big Five test samt delge kvalitativa data. Kvinnan blev i högre grad bedömd annorlunda med tatueringar, då hon ansågs ha mer humor och missbruksproblem, vara mer impulsiv, manlig, rebellisk samt öppensinnad. Deltagarna skattade även den tatuerade kvinnan som mer extrovert men mindre samvetsgrann. En kvinna med tatueringar verkar löpa större risk att bli bedömd annorlunda än vad en man med tatueringar gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)