Aktörskoalitioner i svensk säkerhetspolitik : En analys av riksdagspartiernas inställning till Natomedlemskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Studien avser att förklara riksdagspartiernas inställning mot Natomedlemskap över tid. Därför utförs en policyanalys inom ramen för ''The Advocacy Coalition Framework'’. Detta genomförs genom att kategorisera riksdagspartierna till relevanta advocacy coalitions utifrån deras beliefs. Studien använder sig av utrikespolitiska debatter för att avgöra respektive riksdagspartis beliefs. Genom att undersöka riksdagspartiernas normative och empirical policy core beliefs över tid kan studien finna likheter och skillnader mellan advocacy coalitions. Vad studien kommer fram till är hur riksdagspartierna tar en annan ställning inom säkerhetspolitiken och hur gemensamma beliefs kan förekomma mellan advocacy coalitions. Med åren går det även att se hur riksdagspartier börjar värna mer om militära medel för svensk säkerhet. Studien erbjuder också ett teoretiskt intressant inlägg genom att lyfta upp hur empirical policy core beliefs binder också advocacy coalitions varifrån tidigare forskning visar hur oftast normative policy core beliefs avgör strukturen i advocacy coalitions. Riksdagspartiers ställningstagande antingen för Natomedlemskap eller mot Natomedlemskap blev relevant för vilken advocacy coalition riksdagspartierna blev kategoriserade inom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)