Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 : En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Johanna Hansson; Frida Carlsson; [2013]

Nyckelord: K2; K3; BFN; ÅRL; K-regelverk;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)