Heuristisk utvärdering av typografi i responsiva gränssnitt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Denna studie syftar till att utveckla tumregler för heuristisk utvärdering av typografi i responsiva gränssnitt. Genom att kombinera traditionella typografiska designprinciper med principer för responsiv webbdesign har tolv tumregler tagits fram. Dessa tumregler har i två heuristiska utvärderingar använts av grafiska designers och gränssnittsutvecklare. De båda grupperna har dessutom fått ge sin syn på upplevelsen av att använda tumreglerna. Tumreglernas förmåga att vägleda till hittade typografiska problem i två responsiva gränssnitt har analyserats och framförallt gränssnittsutvecklarnas resultat har varit i fokus, då målet varit att tumreglerna ska kunna fungera som ett verktyg för att skapa bättre design för gränssnittsutvecklare utan utbildning i ämnet. Resultatet har visat att trots att gränssnittsutvecklare inte hittade lika många problem som grafiska designers så hjälper tumreglerna ändå till att hitta problem. Detta indikerar att fler deltagare utan typografisk utbildning kan behövas för att komma upp i samma mängd hittade problem som en grupp med typografiskt utbildade deltagare. Resultatet visar också att utvärderingar av responsiva gränssnitt görs bäst genom att granska gränssnittet på flera enheter med varierande skärmstorlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)