The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Historiska institutionen

Sammanfattning: De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. Den gotländska bondemilisen är däremot beskriven som en bondehop, dåligt utbildad och utrustad med föråldrade vapen och rustningar. Men hur stämmer det här narrativet om den gotländska bondemilisen med källorna? I den här uppsatsen studeras den gotländska bondemilisen utifrån samtida källor, regleringar genom lagar och representation i massgravarna efter slaget vid Visby.  Detta genom en källpluralistisk metod där skriftligt och arkeologiskt materialet studeras, i kombination av isotopanalyser på mänskliga kvarlevor. Detta som svar på det moderna narrativet och historiografin om invasionen av Gotland 1361.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)